Câu hỏi thường gặp

 • Đăng ký thành viên Thanh Tuyền như thế nào?
 • Tại sao tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của tôi?
 • Tôi có thể sử dụng chung tài khoản với người khác không?
 • Có cần đặt lịch trước khi đến spa hay không?
 • Đặt dịch vụ như thế nào?
 • Khám da tại spa Thanh Tuyền có tốn phí hay không?
 • Đăng ký thành viên Thanh Tuyền như thế nào?
 • Tại sao tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của tôi?
 • Tôi có thể sử dụng chung tài khoản với người khác không?
 • Có cần đặt lịch trước khi đến spa hay không?
 • Đặt dịch vụ như thế nào?
 • Khám da tại spa Thanh Tuyền có tốn phí hay không?